1. O firmie

 2. Bariery świetlne nadajnik/odbiornik Pauly Fotoelektrik:
  • | nr zam.: 1611; typ: PP2010/3 | nr zam.: 1612; typ: PP2009/3 | nr zam.: 1613; typ: PV2010/3 | nr zam.: 1614; typ: PV2009/3 |
   | nr zam.: 1615; typ: PU2010/3 | nr zam.: 1616; typ: PU2009/3 | nr zam.: 1620; typ: PP2004(N) | nr zam.: 1623; typ: PP2004(P) |
   | nr zam.: 162x; typ: PP2004 | nr zam.: 1624; typ: PP2005K | nr zam.: 1636; typ: PP2005M30 | nr zam.: 1640; typ: PP2006K |
   | nr zam.: 1661; typ: PP2092/2 | nr zam.: 1721; typ: PV2092/2 | nr zam.: 1722; typ: PU2092/2 | nr zam.: 1665; typ: PP2192 |
   | nr zam.: 1726; typ: PV2192 | nr zam.: 1728; typ: PU2192 | nr zam.: 1675; typ: PP2172 | nr zam.: 1685; typ: PP5 |
   | nr zam.: 1696; typ: PP2110/3 | nr zam.: 1697; typ: PP2109/3 | nr zam.: 1771; typ: PP2160 | nr zam.: 8600; typ: ---- |


 3. Skanery refleksyjne Pauly Fotoelektrik :
  • | nr zam.: 1202; typ: ET103/2000 | nr zam.: 1202v; typ: ET103/2000v | nr zam.: 1267; typ: JP192/800 | nr zam.: 1268; typ: ET192/800 |
   | nr zam.: 1268v; typ: ET192/800v | nr zam.: 1270; typ: JP705/XL | nr zam.: 1361; typ: JP191NTx | nr zam.: 1362; typ: JP192NTx |
   | nr zam.: 1381; typ: JP171NT62 | nr zam.: 1410; typ: JP105RFZ.2 | nr zam.: 1420; typ: JP105RFZ.4 | nr zam.: 1428; typ: JV105RFZ.4 |
   | nr zam.: 1430; typ: JP105RFZ.55 | nr zam.: 1440; typ: JP104RFZ.7 | nr zam.: 1448; typ: JP104RFZ... | nr zam.: 1450; typ: JP103RFZ.. |
   | nr zam.: 1458; typ: JV103RFZ | nr zam.: 1452; typ: JP103RFZ Tele | nr zam.: 1459; typ: JV103RFZ Tele |
   | nr zam.: 1456; typ: PR1031RFZ || nr zam.: 1455; typ: PR1032RFZ |

 1. Bariery referencyjne Pauly Fotoelektrik:
  1. Jednostka kontrolna Pauly:
   • | nr zam.: 4693; typ: TRI143210GFK |
  2. Refleksyjne Pauly:
   • | nr zam.: 4662; typ: JP171-1Ref | nr zam.: 4663; typ: JP172-1Ref | nr zam.: 4672; typ: JP191-1Ref |
    | nr zam.: 4673; typ: JP192-1Ref | nr zam.: 4674; typ: JP193-1Ref | nr zam.: 467x; typ: dokumentacja |
  3. Skaner Pauly:
   •  | nr zam.: 4692; typ: TRIV140210/L | nr zam.: 4694M01; typ: TRIV140220*01 |
 1. Bariery samokontrolujące i w wersji Ex Pauly Fotoelektrik:
  1. Bariery antykolizyjne Pauly:
   • | nr zam.: 1098d; typ: JP198d | nr zam.: 5257; typ: PP1037/2 | nr zam.: 5258; typ: PV1037/2 |
    | nr zam.: 5257M01; typ: PP1037/2*01 | nr zam.: 5258M01; typ: PV1037/2*01 | nr zam.: 5257; typ: PP1037/2 operating |
    | nr zam.: 5258; typ: PV1037/2 operating | nr zam.: 5257; typ: PP1037/2 appendix | nr zam.: 5258; typ: PV1037/2 appendix |
    | nr zam.: 5267; typ: PP1038/2 | nr zam.: 5268; typ: PV1038/2 | nr zam.: 5267M04; typ: PP1038/2*04 |
    | nr zam.: 5268M04; typ: PV1038/2*04 | nr zam.: 5267; typ: PP1038/2 operating | nr zam.: 5268; typ: PV1038/2 operating |
    | nr zam.: 5267; typ: PP1038/2 appendix | nr zam.: 5268; typ: PV1038/2 appendix | nr zam.: 52xy; typ: PP(PV)103x/2 |
    | nr zam.: 5727; typ: PP1047/2 | nr zam.: 5728; typ: PV1047/2 |
  2. Bariery w wykonaniu EX Pauly:
   • | nr zam.: 4139M01; typ: PP2031-01 |
  3. Głowica refleksyjna Pauly:
   • | nr zam.: 3331M03; typ: YvR26/2-03 | nr zam.: 5748; typ: PP2028ST |
  4. Samokontrolujące Pauly:
   • | nr zam.: 1099; typ: JP198-1 | nr zam.: 1678; typ: PP2178 | nr zam.: 1698; typ: PP2198 | nr zam.: 1698; typ: PP2198 |
    | nr zam.: 1698; typ: PP2198 | nr zam.: 5743; typ: PP2128ST | nr zam.: 5744; typ: PP2129/2ST |
  5. Samokontrolujące z dużym zakresem Pauly:
   • | nr zam.: 5722; typ: PP2126/4 | nr zam.: 5722; typ: PP2126/4 | nr zam.: 5722; typ: PP2126/4 | nr zam.: 5722; typ: PP2126/4 |

 2. Bariery refleksyjne Pauly Fotoelektrik:
   • | nr zam.: 1041; typ: JP195 | nr zam.: 1042; typ: JP196 | nr zam.: 1043; typ: JP197 | nr zam.: 1086; typ: JP177-1 |
    | nr zam.: 1087; typ: JP177 | nr zam.: 1101; typ: JP104/3 | nr zam.: 1102; typ: JP103/3 | nr zam.: 1141; typ: JV104/4  |
    | nr zam.: 1142; typ: JV103/4 | nr zam.: 1131; typ: JU104/4 | nr zam.: 1132; typ: JU103/4 | nr zam.: 1103; typ: JP102/3 |
    | nr zam.: 1116; typ: JP5 | nr zam.: 1117; typ: JP53 | nr zam.: 1161B; typ: JP191B | nr zam.: 1061; typ: JU191 |
    | nr zam.: 1071; typ: JV191 | nr zam.: 1162; typ: JP192 | nr zam.: 1072; typ: JV192 | nr zam.: 1062; typ: JU192 |
    | nr zam.: 1164; typ: JP191-1 | nr zam.: 1165; typ: JP192-1 | nr zam.: 1166; typ: JP193-1 | nr zam.: 1167; typ: JP193 |
    | nr zam.: 1077; typ: JV193 | nr zam.: 1067; typ: JU193 | nr zam.: 1170; typ: JP705 | nr zam.: 1181; typ: JP171/2 |
    | nr zam.: 1182; typ: JP172/2 | nr zam.: 1186; typ: JP173-1 | nr zam.: 1187; typ: JP173/2 | nr zam.: 8600R; typ: ---- |
    | nr zam.: Jx103; typ: ---- |

 3. Jednostka kontrolna i głowice Pauly Fotoelektrik Pauly Fotoelektrik:
  1. Głowica nadajnik-odbiornik Pauly:
   • | nr zam.: 3133; typ: Optic Bv | nr zam.: 3174; typ: Optic Cv | nr zam.: 3174; typ: Optic Ev | nr zam.: 3181; typ: Optic Fv |
    | nr zam.: 3183; typ: Optic F2 | nr zam.: 3190; typ: Optic Fl | nr zam.: 3192; typ: Optic Flö | nr zam.: 3210; typ: Optic I |
    | nr zam.: 3211; typ: Optic Iw | nr zam.: 3231; typ: Optic O | nr zam.: 3241; typ: Optic Ov |
  2. Głowica refleksyjna Pauly:
   • | nr zam.: 3331; typ: YvR26/2 | nr zam.: 333x; typ: dokumentacja |
  3. Głowica skanująca Pauly:
   • | nr zam.: 3334; typ: YvRFZ.8R26/2 | nr zam.: 3335; typ: YvRFZ1.6R27/2 | nr zam.: 333x; typ: dokumentacja |
  4. Jednostka kontrolna Pauly:
   • | nr zam.: 2002; typ: PP20110-2 | nr zam.: 2026; typ: PP22210-2 | nr zam.: 2026; typ: PP24210-2 |
    | nr zam.: 2066; typ: PP26210-2 | nr zam.: 2124; typ: PV21112-2 |

 4. Bariery w wykonaniu specjalnym Pauly Fotoelektrik:
  1. Kontrola przekroju Pauly:
   • | nr zam.: 4743; typ: PK153 |
  2. Kratowa Pauly:
   • | nr zam.: 5841M11; typ: PLG47 |
  3. Transmisja danych Pauly:
   • | nr zam.: 4713; typ: OD22/2 | nr zam.: 4713M05; typ: OD22/2 RS422 | nr zam.: 4713; typ: OD22/2 |
    | nr zam.: 4713; typ: OD22/2 | nr zam.: 4731; typ: OD908 |
  4. Widełkowe Pauly:
   • | nr zam.: 3650M01; typ: PP2050...*01 |
  5. Wskaźnik laserowy Pauly:
   • | nr zam.: 7830; typ: LP1901 |
  6. Wykrywanie kolorów Pauly:
   • | nr zam.: 4550; typ: TRC1001 |
  7. Wykrywanie otworów Pauly:
   • | nr zam.: 4311; typ: PP2441(q)/88/R26 | nr zam.: 4312; typ: PP2441(q)/154/R27 | nr zam.: 4313; typ: PP2441(q)/220/R28 |
    | nr zam.: 4314; typ: PP2441(q)/308/R153 | nr zam.: 4315; typ: PP2441(q)/H/AI | nr zam.: 2420; typ: PP83201/2 |
    | nr zam.: 431x; typ: PP2441... |
  8. Wykrywanie promieniowania cieplnego Pauly:
   • | nr zam.: 4210; typ: PP5510/2 | nr zam.: 4220; typ: PP5520/2 | nr zam.: 4225M01; typ: PP5525/2*01 |

 5. System światłowodowy Pauly Fotoelektrik:
  1. Detektor promieniowania cieplnego Pauly:
   • | nr zam.: 4222; typ: PP5522/2 |
  2. Głowica refleksyjna Pauly:
   • | nr zam.: 8180; typ: Y2GFKR26 |
  3. Głowice optyczne Pauly:
   • | nr zam.: 8160; typ: GGFK | nr zam.: 8160M01; typ: GGFK*01 | nr zam.: 8162; typ: A-GFK | nr zam.: 8164; typ: A-GFK90 |
  4. Głowice optyczne specjalne Pauly:
   • | nr zam.: 8186; typ: At-GFK |
  5. Nadajniki/odbiorniki światła Pauly:
   • | nr zam.: 1871; typ: PP2009/3GFK | nr zam.: 1875; typ: PU2009/3GFK |
  6. Skaner optyczny Pauly:
   • | nr zam.: 8172; typ: Y2/450GFKR26 | nr zam.: 8174; typ: Y4/320GFK | nr zam.: 8174z; typ: dokumentacja |
  7. Skaner referencyjny Pauly:
   • | nr zam.: 4693; typ: TRI143210GFK |
  8. Światłowód jednostka kontrolna:
   • | nr zam.: 1107; typ: JP103/3GFK | nr zam.: 1147; typ: JV103/4GFK | nr zam.: 1137; typ: JU103/4GFK |

 6. Akcesoria Pauly Fotoelektrik:
  1. Kolanka Pauly:
   • | nr zam.: 8615; typ: JR19 | nr zam.: 8619; typ: AD19SS1 | nr zam.: 8634; typ: AD26SS1 | nr zam.: 8635; typ: AD26SS2
    | nr zam.: 8643; typ: AD27SS1 | nr zam.: 8644; typ: AD27SS2 |
  2. Kołnierze chłodzące Pauly:
   • | nr zam.: 8811; typ: KRT26 | nr zam.: 8816; typ: KRT26S-E | nr zam.: 8829; typ: KW19 | nr zam.: 8851; typ: KW26 |
    | nr zam.: 8852; typ: KW27 |
  3. Kołnierze mocujące Pauly:
   • | nr zam.: 8627; typ: JF19H | nr zam.: 8630; typ: JF26H | nr zam.: 86xy; typ: JFxyH | nr zam.: 8645; typ: R26SH |
    | nr zam.: 8645M01; typ: R26SH*01 | nr zam.: 8646; typ: R27SH | nr zam.: 8657; typ: JF27KR | nr zam.: 8683; typ: JF152S |
  4. Korektory Pauly:
   • | nr zam.: 7110; typ: JH1 | nr zam.: 7120; typ: JH2 | nr zam.: 8610; typ: xxxx |
  5. Lustro Pauly:
   • | nr zam.: 7201; typ: SP100x100 |
  6. Ochrona przed pyłem Pauly:
   • | nr zam.: 8531; typ: TUB46 | nr zam.: 8541; typ: TUB75 | nr zam.: 8541M01; typ: TUB75*01 | nr zam.: 8544; typ: TUB75Refl |
  7. Ochrona przed wodą Pauly:
   • | nr zam.: 8750; typ: RD57KR |
  8. Okna Pauly:
   • | nr zam.: 7410; typ: O2004 | nr zam.: 7410; typ: O2004 | nr zam.: 7411; typ: O/d2004 | nr zam.: 7412; typ: O2004/100 |
    | nr zam.: 7412; typ: O2004/100 |
  9. Reflektory Pauly:
   • | nr zam.: 6112; typ: G85 | nr zam.: 6113; typ: G60 | nr zam.: 6120; typ: R104 | nr zam.: 6130; typ: R103 |
    | nr zam.: 6140; typ: R102 | nr zam.: 6150; typ: R101 | nr zam.: 6215; typ: R54 | nr zam.: 6220; typ: R50 |
    | nr zam.: 6240; typ: R100L | nr zam.: 6241; typ: 1R100L | nr zam.: 6242; typ: 1R100LH | nr zam.: 6251; typ: SR35 |
    | nr zam.: 6300; typ: Pol-Fol | nr zam.: 6310; typ: SS10 | nr zam.: 6320; typ: SS20 | nr zam.: 6410; typ: R8462 |
    | nr zam.: 6411; typ: R8429 | nr zam.: 6425; typ: WR60 | nr zam.: 6430; typ: GR50S | nr zam.: 6422; typ: WR40x115W |
    | nr zam.: 6422; typ: WR40x115W | nr zam.: 6426; typ: WR100x100W |
  10. Reflektory o dużej powierzchni Pauly:
   • | nr zam.: 6490; typ: 28R8462 | nr zam.: 6491L; typ: 9R8462WL | nr zam.: 6680; typ: 7R50L | nr zam.: 6680M01; typ: 7R50L*01 |
    | nr zam.: 6681; typ: 14R50L | nr zam.: 6682; typ: 7R50LH | nr zam.: 6683; typ: 4R50L | nr zam.: 6683M01; typ: 4R50L*01 |
    | nr zam.: 6684; typ: 16R100C | nr zam.: 6685; typ: 16R50 | nr zam.: 6686; typ: 32R50 | nr zam.: 6687; typ: 48R50 |
    | nr zam.: 6688; typ: 40R50 | nr zam.: 6689; typ: 94R50 | nr zam.: 6690; typ: 12g85 | nr zam.: 6691; typ: r151 |
    | nr zam.: 6692; typ: r151B | nr zam.: 6693; typ: SR151 | nr zam.: 6694; typ: SR151B | nr zam.: 67xy; typ: 1SR35 |
  11. Światłowody Pauly:
   • | nr zam.: 810x; typ: GKFxy | nr zam.: 813x; typ: GKFxySI |

 7. Kontakt

 8. Mapa serwisu

 
Copyright © 2010 TERM Tomasz Sobczak ul. Opolska 22/8 41-500 Chorzów, TEL.- 32 249 85 99 FAX- 32 249 92 98
e-mail: info@term.pl